Montanistika

5. banská pracovná akci

27. apríla 2013, (montanistika, brigáda)
V rámci projektu Modranský banský náučný chodník (MBNCH) kaNEC, Karol a Kuny spolu s členmi občianskych združení Ochrana zdravia a životného prostredia (OZAŽP) a Spolok pre montánny výskum vyčistili od odpadu dve štôlne (Zámčisko a Dvojitú) a parkovisko pri Medvedej skale. ...

Baníctvo v Častej

15. apríl 2012, (montanistika)
Pri spomenutí Častej sa snáď každému turistovi ako prvý vybaví Červený Kameň, jeden z najnavštevovanejších hradov na Slovensku. Iba niekoľko minút od neho sa nachádzajú menej známe, avšak zaujímavé banské diela. Spolu s okolím ich predstavíme v tejto časti seriálu o malokarpatskom baníctve. ...

27. banský prieskum, Malé Karpaty

bansky prieskum 27 12. jún 2011, (montanistika)
Na akcii sa zúčastnil okrem mňa iba Karol P.. Obaja sme boli časovo výrazne obmedzení, keďže na obed sme už mali iný program. Počas akcie sme prvý krát preskúmali zatopenú baňu. Štôlňu na vyhľadávanie drahých kovov som si všimol na 7. banskom prieskume ...

História perneckého baníctva (seriál, časť 1.)

pernek banictvo 13. december 2010, (montanistika)
Pernek a Pezinok ležia z geologického pohľadu medzi Bratislavským a Modranským masívom v pezinsko-perneckom kryštaliniku, ktorého najvýznamnejšími surovinami na ťažbu bolo zlato, antimón a pyrit. V menšej miere striebro, polymetalické rudy a limonit. Okrem iného ...

Malé Karpaty

Malé Karpaty 7. apríl 2009 (montanistika)
Malé Karpaty sú geomorfologický celok, ktorým začína vyše 2000 km dlhý Karpatský oblúk a sú jeho najzápadnejším výbežkom na Slovensku.

Orešanská sonda - Malé Karpaty

oresanska-sonda 4. október 2008, (montanistika)
V rámci svojich možností sa podieľal KPT v zostave kaNEC, Karol a Baška na druhej výpomocnej akcii Speleoklubu Trnava na Orešanskej sonde ...

Prieskum a opekačka pri Dobrej Vode

prieskum dobra voda 1. február 2007, (montanistika)
Na akcii sa zúčastnili kaNEC, Tomcat a Mac. Keďže na toto ročné obdobie bolo mimoriadne priaznivé počasie ...


hore
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon
umelecke fotky z turistiky