5. banská pracovná akcia

27. apríla 2013

V rámci projektu Modranský banský náučný chodník (MBNCH) kaNEC, Karol a Kuny spolu s členmi občianskych združení Ochrana zdravia a životného prostredia (OZAŽP) a Spolok pre montánny výskum vyčistili od odpadu dve štôlne (Zámčisko a Dvojitú) a parkovisko pri Medvedej skale. Na akcii sa prvýkrát zúčastnila aj nečlenka Lucia Šurinová, ktorá pripravila chutné koláče. Naša brigáda bola zahrnutá do Jarného upratovania Modry.
Po upratovaní už iba členovia KPT a Karol Pukančík (OZAŽP) znovu osadili a zabetónovali vyvrátený stĺpik s poškodenou smerovou tabuľkou MBNCH na vodnej nádrži Harmónia. Tak ako množstvo iných turistických zariadení na Slovensku sa stal obeťou primitívneho vandalizmu. Akcia prebiehala od 8.30 do 16.00 za polooblačného až slnečného počasia a vzhľadom na množstvo vykonanej práce dopadla úspešne.

Komentár: kaNEC

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3


 

hore
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon