27. banský prieskum, Malé Karpaty

12. jún 2011

Na akcii sa zúčastnil okrem mňa iba Karol P.. Obaja sme boli časovo výrazne obmedzení, keďže na obed sme už mali iný program. Počas akcie sme prvý krát preskúmali zatopenú baňu. Štôlňu na vyhľadávanie drahých kovov som si všimol na 7. banskom prieskume (28. 8. 2008). Neskôr som sa dozvedel, že by sa mala volať Ernest. Blízko sa však nachádza jedna neprístupná štôlňa, a preto to nie je isté. Vstup do bane ma pochopiteľne lákal a preto sme sa počas 15. banského prieskumu (13. 6. 2010) snažili vykopaním koryta znížiť hladinu. Dosiahli sme určitý úspech, ale ďalšie odkopávanie by už pre náročnosť bolo neefektívne. Lokalitu sme preto opustili a až vybavení kombinézami (atombordely) sme na ňu vrátili. Najprv sme prečistili a prehĺbili koryto, aby voda plynule odtekala. Kombinézy sme si dali na seba oblečení, kvôli ochrane pred studenou vodou. Prvý sa odhodlal vstúpiť do bane Karol. Vtedy prišla partia ľudí, ktorí ako vysvitlo, sa tiež zaujímajú o baníctvo a baňu si prišli odfotiť. Na počudovanie mali po Malých Karpatoch hodne poschodené, poznali mnoho baní a aj našu činnosť. Porozprávali sme sa o našich aktivitách a navzájom sme vymenili kontakty. V súčasnosti už s nimi nadväzujeme spoluprácu. Keď Karol prešiel úvodný úsek bane a vrátil sa, odhodlal som sa vstúpiť do vody spolu s ním aj ja. Portál štôlne je zrútený, ale zaklinené balvany zachovali aspoň malý vstupný otvor. Voda príjemne chladila a pohyb v kombinéze bol pohodlný. Najvyššia hladina, po pás, bola pri portáli. Najprv sme opatrne prešli chodby. Baňa má jednu hlavnú chodbu, na konci nepriechodne zavalenú a jednu vedľajšiu chodbu. Zo závalu vyteká silnejší prúd vody. Pri pohybe v zatopených baniach treba byť mimoriadne opatrný. Prekvapiť môžu v kalnej vode neviditeľné šachty a pohyb môže sťažovať bahno, popadaná výdreva a kamene. Keď sme vyšli zo štôlne, rozlúčili sme sa partiou nadšencov, keďže boli na odchode a opätovne sme vstúpili do bane za účelom fotodokumentácie a schematického zamerania (47-48 m). Predpokladám, že kvôli závalu je neprístupný iba kratší úsek štôlne. Zával sa na povrchu neprejavuje. Nad baňou sa nachádza jeden odkop s haldou a plytká ryha s haldou. Akcia síce trvala iba tri hodiny a obmedzila sa iba na jednu baňu, ale bola dôležitá, lebo sme overili možnosť prieskumu zatopených štôlní a rozšírili naše bádanie.
Komentár : kaNEC

banský prieskum v Malých Karpatoch
2
3
4
5
6

hore akcie
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon