2
2
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28 29
30
31 32 33
34
35 36
37 38
39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59
1
hore akcie
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon