- Aktuálne informácie nájdete na našom Facebooku.
07/01/2012
- Na prvej tohoročnej klubovej akcii sa zúčastnil kaNEC, Kuny a Mary. Cieľom bola zrúcanina hradu Tematín v Považskom Inovci, ktorý je našim druhým najnavštevovanejším pohorím. Akcia dopadla výborne, i keď veľká časť trasy bola nezáživná, lebo sme začínali (08.45) a končili (15.15) v železničnej stanici Brunovce, ktorá je hodne vzdialená od podhorskej obce Lúka, kde začína modrá značka na hrad. Úsek medzi Brunovcami a Lúkou sme prešli mostom cez Vážsky kanál, lávkou cez Váh a popod diaľnicu. Kvôli nevhodným spojom tak na konci akcie ukazovalo GPS prejdených až 24,5 km. Na hrade sme vysielali na CB frekvencii a Kuny s Mary sa naobedovali pri ohni. Počasie bolo optimálne, poobede sa výraznejšie oteplilo a bol odmäk. Nad 400 m bol ešte sneh.

30-31/12/2011
- Karol a Kuny zakončili turistickú sezónu roku 2011 tradičnou vianočnou turistikou. Po ceste skontrolovali novo postavené lavičky pri prameni na Mesačnej lúke pod Vápennou.

01/12/2011
- O našich aktivitách informoval vo svojom decembrovom čísle mestský časopis Modranské zvesti [.pdf, 3,9 MB, strana 10].

30/11/2011
- 29. banský prieskum sa uskutočnil v Modre v čase od 10.00 do 16.00 nezvykle počas pracovného dňa iba za účasti kaNCA, keďže bolo nevyhnutné čo najskôr fotograficky zdokumentovať banské objekty na trase Modranského banského náučného chodníka. Jeho výstavba je vzhľadom na obmedzené financovanie podmienená najmä využitím dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja, na ktorej vyčerpanie bol určený extrémne krátky čas. Na realizácii projektu sa aktívne podieľa aj KPT. Vlhko a hmla sťažili fotenie niektorých baní a pohyb v teréne, ale akcia celkovo dopadla dobre.

12/11/2011
- o. z. KPT organizuje spolu s o. z. Ochrana zdravia a životného prostredia zbieranie odpadu v Modre medzi Harmóniou a Pieskom v nádhernom prostredí Medvedej skaly. Pre dobrovoľníkov sa uskutoční prednáška o malokarpatskom baníctve s dôrazom na modranské baníctvo. Predstavíme tiež činnosť nášho združenia a hlavne zámer výstavby banského náučného chodníka a záchrany štôlne Bartolomej. Akcia začína o 10.00 v sobotu 12.11. pod Medveďou skalou. V prípade Vašej účasti nás kontaktujte. Odvoz odpadu a vrecia na odpad sú zabezpečené.

28-29/10/2011
- kaNEC, Karol a Tomcat sa po dlhšom čase stretli na Skalnom Oku. Pochutili sme si pri ohni a upratali tábor.

08/10/2011
- kaNEC a Karol sa zúčastnili v Malých Karpatoch na slávnostnom otvorení rozšírenia náučného chodníka Majdán o krasové javy. Počasie neprialo, ale účasť bola hojná. Niektorým návštevníkom sme spropagovali svoje aktivity. Na akciu prišli aj členovia Spolku pre montánny výskum, s ktorým náš klub aktívne spolupracuje.

01/10/2011
- Kuny s kamarátmi dokončil revitalizáciu Mesačnej lúky.

27/09/2011
- Klub priateľov turistiky bol zaregistrovaný ako občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

24 - 25/09/2011
- Počas víkendu prebiehali dve samostatné klubové akcie. Karol a Kuny pracovali na revitalizácii Mesačnej lúky nad Plaveckým Podhradím, kaNEC a Dušan Kováč vyhľadávali neznáme bane na vytipovaných polohách. Dušan, študent archeológie na Trnavskej univerzite, sa na akcii KPT zúčastnil prvý krát. 28. banský prieskum dopadol veľmi úspešne, na troch polohách bolo zistených minimálne päť baní. Celý víkend bolo pekné počasie.

22/08/2011
- Za KPT sa kaNEC zúčastnil na VI. Jaskyniarskom víkende na lúke Jágerka v Malých Karpatoch. Akciu tradične organizoval Speleoklub Trnava. Hlavným cieľom bolo rozšírenie náučného chodníka Majdán o päť zastávok venujúcich sa krasovým javom. Osádzanie šiestich tabúľ sa rozdelilo medzi dve pracovné skupiny a preto prebehlo pomerne rýchlo. Ďalšia skupina kopala v jaskyni Husí stok a podarilo sa im výrazne pokročiť. Po práci sme v tábore sedeli pri ohni až do hlbokej noci. Na druhý deň spravil kaNEC krátky banský prieskum v okolí oboch Orešian. Počas celého víkendu bolo príjemne teplo.

12 - 14/08/2011
- Cyklotúra do Hainburgu.

22/07/2011
- Diaľková turistika tento rok sa uskutoční 1. – 5. augusta. Štartujeme pri Trenčíne vo Vlárskom priesmyku a budeme sa snažiť skončiť v Žiline. Radi zoberieme na pochod každého záujemcu :-) Viac info mailom.

01 - 03/07/2011
- Plánovaný banský prieskum sa neuskutočnil kvôli daždivému počasiu a program musel byť zmenený. Karol vyrazil do hôr už piatok a prespal na Čermáku nad Modrou. Sobotu sa mal k nemu nad Pernekom pripojiť kaNEC a Lukáš Krokker. Ráno sa však program musel pre neskoro zistené nevhodné spoje úplne zmeniť. Miesto stretnutia sa presunulo pri štôlňu Bartolomej nad Modrou a Karol, ktorý už bol na ceste k Perneku, sa preto musel vrátiť. Pre dážď sme väčšinu času trávili v skalných priestoroch Schovanej, kde sme si aj pochutili na jedle pripravenom na ohni. kaNEC a Lukáš si spravili prehliadku štôlne Bartolomej a vyzdvihli viacero keramických nálezov. Karol prespal v Schovanej druhú noc. Ostatní sa vrátili domov ešte v sobotu poobede.

12/06/2011
- 27. banský prieskum

03-05/06/2011
- Stretnutie aktívnych členov KPT a ich priateľov v Hradišti pod Vrátnom a krátka návšteva Skalného Oka

29/05/2011
- Uskutočnila sa 1. banská pracovná akcia. kaNEC a Karol Pukančík riešili v Modre prístup do dvoch štôlní so zvaleným portálom. Jedna je zatopená a odtoku bráni zával. Jej odkopanie bez mechanizmov by bolo veľmi náročné. Druhá sa bude dať obnažiť po odstránení zväčša ľahkej sutiny.

21/05/2011
- kaNEC sa v Trstíne zúčastnil na krste knihy 10 rokov v podzemí, ktorú vydal Speleoklub Trnava.

15/04/2011
- Na 26. banskom prieskume sa zúčastnil kaNEC a Maroš Ondrejka. Akcia prebiehala od 08.50 do 17.30 a bola zameraná na prieskum katastra Častej. Najprv boli preskúmané zaujímavé skaly s malými jaskynnými priestormi. Potom sme objavili väčšiu povrchovú zatopenú ťažobnú jamu. Hlavnou úlohou tohto prieskumu bola fotodokumentácia známych baní a prieskum ich okolia, v ktorom sme našli viacero kutacích píng. Nakoniec sme chceli rovnako postupovať pri pingách, objavených na 18. banskom prieskume. V lese značne pozmenenom kalamitou sme ich však nenašli. Pri hľadaní sme aspoň prešli väčšie územie v okolí týchto baní s negatívnym výsledkom.

26/03/2011
- 25. banský prieskum v čase od 10.00 do 14.15 vykonal v Modre za pekného počasia kaNEC a Karol Pukančík. Na dvoch lokalitách vytipovaných Karolom sme potvrdili ťažbu. V jednom prípade sme zistili malé pingy vo veľkej prírodnej depresii a v druhom rozsiahlu ťažbu na prudkom svahu. Pri obhliadke jedného banského diela sme v blízkosti objavili šachtu nazvanú Pod borovicami.

11/03/2011
- Karol a Kuny otvorili novú turistickú sezónu bivakom v pohorí Považský Inovec. Noc strávili na hrade Tematín, odkiaľ na rúčku spravili CB spojenie až na Kamzík. Protistanica mala len magnetku. Druhý deň pokračovali na Bezovec – Kostolný vrch – Rozhľadňa Marhát – Rotunda sv. Juraja – Striebornica – Moravany nad Váhom – Piešťany.

05/03/2011
- 24. banský prieskum prebiehal v čase od 8.45 do 17.15 v mrazivom počasí za účasti kaNCA a Lukáša Krokkera. Obzreli sme jedno hradisko, zdokumentovali povrchové bane a ďalšie objavili na novej lokalite, ako aj jeden bunker z druhej svetovej vojny. Na hradisku sme počas opekačky stretli miestneho občana, ktorý nám poskytol zaujímavé informácie z oblasti archeológie.

20/02/2011
- 23. banský prieskum uskutočnil kaNEC, Karol Pukančík a po prvý raz Mária Hortová, študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Napriek krátkemu času (9.15 - 14.15) sme preskúmali štôlňu Schovaná objavenú na 20. banskom prieskume, v Bartolomej štôlni šachtu s hĺbkou 4 m, z nej razený mínusový obzor s dĺžkou takmer 8 m a napokon sme orientačne zamerali dĺžku štôlne Zámčisko (cca 155 m). Na jednej polohe sme objavili dva odkopy a v lokalite štôlne Bartolomej sme rozpoznali jednu pingu. Ako kuriozitu treba spomenúť, že v štôlni Zámčisko sme stretli dvoch turistov, ktorí sa tam prechádzali so svetlom s dosahom cca 3-4 m. Teplota sa počas akcie pohybovala najviac okolo 0 °C.

12/02/2011
- 22. banský prieskum vykonal v mrazivom počasí kaNEC v čase 9.15 až 15.15. Bol zameraný na doskúmanie dvoch predošlých polôh a dvoch ďalších. Našiel jednu pingu, ktorá sa pri predošlom prieskume prehliadla. Po ceste tiež obzrel dve jaskyne.

06/02/2011
- 21. banský prieskum za účasti kaNCA a Karol Pukančíka prebehol v Smolenickej vrchovine. Roztápajúci sneh nám sťažoval pohyb, ale napriek časovej tiesni sme stihli obzrieť všetko, čo sme plánovali. Na jednej vytipovanej polohe sme objavili jeden banský odkop slúžiaci pravdepodobne na ťažbu železnej rudy. Prieskum ďalších dvoch polôh bol negatívny. Potom sme sa autom presunuli k barytovej štôlničke, ktorej dĺžku sme zmerali (14 m).

18/12/2010
- 20. banský prieskum v mrazivom počasí vykonal v modranskom revíri kaNEC. Novonapadnutý sneh výrazne sťažoval pohyb. Objavil minimálne jednu neznámu štôlničku, v ktorej sa uskutoční ďalší prieskum. Fotograficky tiež zdokumentoval jedno ložisko s dvomi štôlňami a jednou šachtou.

20-21/11/2010
- kaNEC, Karol a Kuny s Mary uskutočnili prechod z Horných Orešian – Majdánskeho do Plaveckého Podhradia na Kunyho chalupu. Ešte v ten deň podvečer sme bez Mary boli obzrieť blízke skaly s jaskyňami a prevismi. Na druhý deň kaNEC a Karol sa cez hory inou trasou vrátili na Majdánske. Počas oboch dní sa vykonával všeobecný prieskum zameraný na bane a jaskyne (19. banský prieskum). Celkovo sme pozreli niekoľko jaskýň, objavili neznáme stopy ťažby na vytipovanej polohe a náhodne jednu vápennú pec. Na základe výsledkov tohto prieskumu budú uskutočnené ďalšie. Počasie bolo typicky jesenné.

30/10/2010
- 18. banský prieskum v Pezinských Karpatoch vykonal kaNEC a Karol. Prebiehal v čase od 8.45 do 16.45. Na vytipovanej polohe sme našli tri neznáme pingy. Lokalitu určite opäť navštívime. Pozreli sme aj jednu archeologickú lokalitu, kde sme opekali sme chutné špekačky. Pohyb v horách sťažoval rozmočený terén. Vzhľadom na dátum bolo pomerne teplo.

10/10/2010
- 17. banský prieskum v Pezinských Karpatoch prebiehal v peknom nedeľnom počasí od deviatej do pol siedmej. Zúčastnil sa kaNEC, Lukáš Krokker a Karol Pukančík (pripojil sa poobede). Lukáš sa zúčastnil aj na 2. a 4. banskom prieskume. Zamerali a pofotili sme šesť zavalených štôlní a dve povrchové dobývky potvrdené pri 15. banskom prieskume. Skontrolovali sme jednu archeologickú lokalitu a spravili prieskum na troch polohách s negatívnym výsledkom. Po dlhom prieskume sme ako čerešničku na torte navštívili rozľahlú baňu na mramor. Pred ňou sme si pochutili na slaninke a špekačkách. Videli sme aj niekoľko srniek.

1-3/10/2010
- Prieskum Čachtických Karpát v zložení Karol a Kuny. Z Nového Mesta n.Váhom sme sa po žltej turistickej značke dostali na Čachtický hrad. Nasledujúci deň nám ušetril cestu autobus z Čachtíc do Vrbového. Výstup na Veľkú Pec sme vzdali, pretože Baraní majer je ako súkromný pozemok obohnaný niekoľko kilometrovým plotom. Krížom-krážom nás lesné cesty doviedli až na Výtoky. Odtiaľ to bol už len kúsok na Skalné Oko, kde sme prenocovali. Ďalší deň každý pokračoval svojou cestou domov.

21/09/2010
- Presun KPT na doménu www.KPT.sk

20-22/08/2010
- Táborenie a banský prieskum v okolí Modry. Sobotu z Harmónie vyrazila skupinka v zložení kaNEC a nečlenovia Dominika, Karol Pukančík, Šmolo a Lucia s Martinom. Cestou sme chceli spraviť prieskum, ale aj na malú vzdialenosť nám zlyhala komunikácia cez PMR vysielačky. S druhou skupinou v zložení Karol s Lenkou a Kuny s Mary sme sa stretli pod Medveďou skalou, kde prespali po ceste z Dubovej. kaNEC spravil odbornú exkurziu v štôlni Bartolomej. Neskôr fotograficky zdokumentoval staré nápisy na stenách štôlne. Po opekačke sme sa opäť rozdelili do pôvodných skupín. kaNEC a nečlenovia išli na Zámčisko. Cestou prezreli Dvojitú štôlňu. Po pauze a ďalšom výklade na Zámčisku sme sa pobrali domov. Druhá skupina išla na Veľkú Homoľu, kde táborili a venovali sa vysielaniu. Na tretí deň v Modre akciu ukončili. Akcia dopadla veľmi dobre a aj počasie nám prialo.

07-08/08/10
- Za KPT sa kaNEC zúčastnil na V. Jaskyniarskom víkende na lúke Jágerka. Akciu organizoval Speleoklub Trnava s ktorým už niekoľko rokov v rámci našich možností spolupracujeme. Na zraz prišiel s kamarátom Martinom Ostrovským z Horných Orešian a spolu vypomáhali na prácach v puklinovej jaskyni nad Smolenicami. Po návrate sme vymieňali poznatky pri výbornej pečenej svinke a iných pochúťkach až do neskorej noci. Do stanov nás vyhnal až dážď.

31/7 - 5/8/2010
- KPT uskutočnil pravidelnú spoločnú diaľkovú turistiku DT10. Tento rok sme prešli hrebeňovku Nízkych Tatier z Korytnice do Telgártu. Viac informácií prinesieme v samotnom článku Diaľková turistika 2010: Nízke Tatry, (hrebeňovka, Korytnica - Telgárt).

10-11/07/2010
- Turistika a opekačka na Skalnom Oku. kaNEC spravil kamarátkam Dominike a Lucii prehliadku Dobrovodského hradu a ukázal im vstup do jednej blízkej jaskyne. Potom sme sa presunuli na Skalné Oko, kde sme oddychovali a jedli. Poobede sa pridal Tomcat. Dievčence sa báli chladnej noci a tak nás opustili. Zvyšok soboty aj nedeľu sme oslavovali Tomcatove promócie. Počas celého víkendu bolo pekne, teplota dosiahla až 30 °C

13/06/2010
- Vykonali sme 15. banský prieskum, na ktorom sa zúčastnil kaNEC, Karol a poobede sa pridal Karol Pukančík z Modry. Zúčastnil sa aj na predošlom banskom prieskume a naša spolupráca prináša prvé výsledky. Akcia prebiehala od 9.00 do 17.30 za teplého slnečného počasia. Veľké časti lesa boli postihnuté kalamitou, ktorá nám sťažovala pohyb. Počas prieskumu sme potvrdili doposiaľ neznáme stopy ťažby zlata a skúšali sme sa dostať do štôlne nájdenej na 7. banskom prieskume. Napriek zníženiu hladiny sa nám to pre vysokú vodu nepodarilo. Táto baňa je pravdepodobne jediná nezavalená v oblasti a preto jej budeme venovať pozornosť. Na lokalitu sa najbližšie vrátime patrične vybavení proti vysokej vode. V blízkosti tejto štôlne sme našli ďalšiu, avšak zavalenú. Na niektorej z ďalších akcií sa pokúsime aj datovať a zdokumentovať neznámu ťažbu. Prieskum hodnotíme vzhľadom na nájdené stopy ťažby v oblasti, kde nie sú žiadne evidované ako veľmi úspešný.

08/05/2010
- Za KPT Karol ako jediný navštívil jaskyňu Haviareň pod vrcholom kopca Vápenná/Roštún (752 m n. m.). Jaskyňa býva otvorená pre verejnosť raz do roka. Na prehliadku prišla viac ako stovka ľudí. Aj na rozhľadňu na vrchole Vápennej si bolo treba vystáť dlhý rad.

18/04/2010
- 14. banský prieskum v Malých Karpatoch sa stal prvou akciou organizovanou naším klubom na ktorej sa zúčastnilo viac nečlenov (Karol, Maroš a Ľuboš) ako členov (kaNEC a Karol). Vykonali sme prieskum viacerých vytipovaných polôh a našli sme doposiaľ neznáme povrchové stopy ťažby rúd. Zo známych dôvodov neuvádzame podrobnosti. Nazbierali sme tiež veľmi pekné minerály. Prieskum prebiehal v čase od 9.00 do 17.00. Spolupráca s nečlenmi bola výborná a bude naďalej pokračovať. Počasie nám prialo. Bolo príjemne teplo a len vo vyšších polohách nepríjemne fúkalo. Vysielali sme na CB a PMR frekvencii. Na PMR sme nadviazali najvzdialenejší kontakt z okolia Nitry.

02-04/04/2010
- Táborenie na Dobrej Vode. Počas troch dní do tábora zavítali kaNEC, Karol, Kuny, Mary, Tomcat a traja nečlenovia. Vykonali sme bežné údržbové práce a vylepšili niekoľko vecí. Neznámi vandali nám zničili časť zariadenia – napr. stôl, lavičku a experimentálnu pec. Napriek tomu nás ani ďalší prejav primitivizmu neodradí vo zveľaďovaní nášho tábora. Noci boli ešte chladné (pod 5 °C) a tak niektorí z nás slabo vybavení si ich nepríjemne užili.

28/02/2010
- 13. banský prieskum úspešne vykonal kaNEC a Karol v čase od 9.30 - 15.30 na trase Borinka – Svätý Jur. Prezreli sme mangánové bane a Dračí hrádok pri Borinke. Stopy po ťažbe sú pomerne výrazné a koncentrujú sa na jednom mieste. Napriek počiatočnému zamietaniu Karola som nazrel do jednej štôlne v lome, ktorý sme nemali v pláne pozrieť. Nakoniec sa z toho vykľula najdlhšia navštívená baňa v Malých Karpatoch. Prešli sme v nej takmer pol kilometra chodieb a boli sme priestormi prekvapení. Určite do nej podnikneme niektorú z ďalších akcií a preskúmame ju celú. O tom už budeme samozrejme podrobnejšie informovať. Trasu sme zavŕšili na Hradisku nad Neštichom. Celkovo sme prešli cca 18 km. Okrem vyčerpávajúcej cesty autobusom do a po Bratislave dopadla akcia veľmi dobre. Nabudúce už cestovať busom nebudeme ak bude existovať vlaková alternatíva. Na záhorskej strane Malých Karpát bolo ešte hodne snehu. Počasie bolo prijateľné, iba na Dračom hrádku hodne fúkalo.

30/01/2010
- Rozsiahlejšiu klubovú akciu zorganizoval Kuny. Pridali sa: kaNEC, Karol, Mary a jej kamarátka Angelika. Všetci sme vyrazili z Trnavy autobusom na Majdán pri Horných Orešanoch, kam sme dorazili pred deviatou. To už snežilo tak sme sa na zastávke patrične vybavili návlekmi, bez ktorých by sme túto akciu v zdraví nezvládli. Napriek rýchlemu tempu nás spomaľovala snehová nádielka. Na obed prestalo snežiť a teplota sa prehupla nad nulu. Až po Kolovrátok sme išli po udržovanej ceste. Od neho sme sa už brodili po neupravovanej. Snehu bolo miestami po kolená, čo už dávalo naozaj zabrať, najmä keď sa šmýkalo. Dlhšiu zastávku sme mali na Uhliskách, kde sme sa poriadne v snehu vyšantili. Odtiaľ Karol a Angelika neplánovane vybehli na Vápennú, takže zvyšok pokračoval bez nich do Plaveckého Podhradia po najhoršom úseku. Pred obcou sme si už aj trochu ponadávali, keď sme šľapali cez zasnežené polia. O tretej sme dorazili na chatu. Prechod Malých Karpát stál za to. Kunyho útulná a pekná chata sa nám odvďačila príjemným prostredím. Len sme ju museli vykúriť. Čo je takmer nadľudský výkon :). Po približne hodine prišiel aj Karol a Angelika. Cestou skoro zablúdili. Na druhý deň ráno Angelika, kaNEC a Karol pozreli najbližšie skaly od Kunyho chaty. Niekoľko jaskýň a previsov na malej ploche nás zaskočilo. Zvlášť keď sa venujeme aj jaskyniarstvu a sme o nich ani netušili. Pekná bola kvapľová výzdoba zo zamrznutej vody v najväčšej jaskyni. Po tejto akcii nám ostali len dobré zážitky.

19/12/2009
- Jaskyniarska akcia KPT a Speleoklubu Trnava na Havranickej jaskyni v Malých Karpatoch. Za náš klub sa zúčastnila Baška, kaNEC, Karol a Tomcat a za jaskyniarov piati členovia. Spoznali sme aj dvoch nových jaskyniarov. Uznanie patrí našej členke nežného pohlavia, ktorá napriek svojmu zdravotnému stavu sa zapojila do prác podľa svojich možností.

05/12/2009
- Návšteva mohyly gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle za účasti Bašky, kaNCA, Karola, Kunyho, Mary a Lenky. Ráno sme vyrazili autobusom z Hradišťa pod Vrátnom do Brezovej pod Bradlom a odtiaľ peši na mohylu. Na mohyle nás zaskočila silná hmla a vietor. Karol a Kuny ešte z mohyly odskočili nájsť jednu „kešku“ a tiež sme vysielali na CB frekvenciách. Pri zostupe z Bradla nás zarazila na okraji lesa skládka ževraj stavebného odpadu. Stovky metrov o nej však bol porozhadzovaný všakovaký bordel – aj takto vyzerá okolie jednej z našich najvýznamnejších pamiatok. V Brezovej sme sa posilnili U sváka Ragana, pozreli námestie a viacero pamätníkov, medzi nimi aj pamätník partizánskeho veliteľa Jána Reptu a jeho spolubojovníkom v SNP. Späť sme šli celú cestu peši, zväčša po Štefánikovej magistrále, ku koncu už za úplnej tmy. Ženská časť výletu šla autobusom. Cestou späť šiel s nami aj Kunyho kamarát, ktorého stretol v Brezovej. Výlet hodnotíme ako výborný.

29/11/2009
- Opekačka na Skalnom Oku a menší prieskum na lokalite. Akcii sa zúčastnila Baška, kaNEC a Karol. Z autobusu sme vystúpili pred Dobrou Vodou a cestou na Oko pozreli prírodnú pamiatku Ľahký kameň, nazývaný aj Tri jazierka. Je to krasová lokalita, v Malých Karpatoch ojedinelá svojho druhu, s ukážkou tvorby penovcov a travertínov.

20/11/2009
- Baška a kaNEC dokumentovali nemecké prekážky z druhej svetovej vojny v Dechticiach a vo Vrbovom.

15/11/2009
- Opekačka na Skalnom Oku a menší prieskum na lokalite. Zúčastnila sa Baška, kaNEC a Karol s Lenkou.

30/10/2009
- 12. banský prieskum v oblasti Perneka sa uskutočnil za účasti Bašky, kaNCA a nečlenov Maroša a Miša. Na ceste k baniam sme našli hlboko a vysoko v horách dve nemecké palebné postavenia. Ide o druhý takýto nález v Malých Karpatoch. Z dôvodu ochrany pred detektoristami polohu postavení, ale aj iných ohrozených objektov v horách (bane, jaskyne, hradiská, hrádky a iné archeologické lokality) bližšie nezverejňujeme. Úlohou tohto prieskumu bolo opätovne navštíviť lokalitu, na ktorej sme vykonali 11. banský prieskum. Najviac času sme strávili pri prieskume bane, do ktorej sme sa pri predošlom prieskume bez gumákov nemohli dostať. Jedna chodba v bani je zavalená, do ďalšej sme sa nedostali, keďže by nám nestačili ani bežné gumáky. Ani na ďalšie poschodie sme nešli. Prístup k nemu je veľmi úzky a blatistý. Baňa má peknú výzdobu vzniknutú zvetrávaním pyritu a na mnohých miestach je ešte zachovaná výdreva. Do jednej z chodieb ústí aj zavalená šachta, ktorá je na povrchu nezavalená a je zakrytá pletivom. Počas krátkeho prieskumu v okolí sa nenašli žiadne prístupné šachty a štôlne napriek tomu, že už od viacerých ľudí sme počuli, že tam sú. Z dvoch miest (jedno predošlé) sme pozbierali veľké množstvo črepov. Počasie bolo prijateľné – hmlisto, niekoľko stupňov nad nulou. Problémy robil trochu len mokrý terén.

02/10/2009
- Veľká homoľa, Medvedia skala. V zložení Kuny, Mary, Mac a Lenka sme sa zdokonaľovali v lezení a zlaňovaní na skalách Troch jazdcov. Večer sme vysielali z rozhľadne Veľká homoľa na CB frekvenciách. Druhý deň sme pokračovali so zlaňovaním a vysielaním na Medvedej skale. Tretí deň sme ukončili trasou Tri kopce – Fúgelka – Dubová.

26-27/09/2009
- Táborenie a varenie gulášu na Skalnom Oku. Napriek tomu, že na akciu sa prihlásilo viacero ľudí, účasť bola skromná. Ako prví prišli Baška s kaNCOM sobotu pred obedom. Neskoro večer, keď sme už nedúfali, prišiel Karol. Diviačí guláš sa podaril a bol veľmi chutný. Kotlík a trojnožku nám požičal Mirco. Všetci sme spali pod previsom. Sobotu a nedeľu sme robili povrchovú rekognoskáciu aj zameriavanie nálezov do GPS. Nedeľu sme cestou na Hradište ukázali Baške jaskyňu Kondor/Suchá diera. Potom sme pozreli zlepencovo-pieskovcový útes nad Dobrou Vodou a občasnú vyvieračku na Dlhom vrchu. Hľadanie vyvieračky v spleti lesných škôlok a pasiek nám dalo dosť zabrať. Počas soboty sme aj vyzbierali v lese za veľkú igelitku plastového odpadu. Počasie bolo dobré.

14-16/08/2009
- Táborenie na Skalnom Oku. Na Oko prišli už piatok Karol s priateľkou a spali v stane mimo previsu. kaNEC a Baška sa pridali podvečer sobotu a spali ako obvykle pod previsom. Okrem drobných bežných prác sme sa zväčša venovali oddychu. kaNEC a Baška nedeľu pri povrchovom zbere našli na Oku 17 črepov. Neskôr skontrolovali v okolí Dobrej Vody archeologické lokality. Našli pri tom pri jednej jaskyni ďalší črep.

10/07 - 01/08/2009
- Tomcat sa vrátil z 3 týždňového tripu po Národných parkoch na západnom pobreží USA. Najazdili 9000km a boli v 6 státoch. Viac sa dočítate v denníku USA trip.

25-26/07/2009
- Zúčastnili sme sa (Baška a kaNEC) na 4. Jaskyniarskom víkende na lúke Jágerka v Malých Karpatoch, ktorý organizoval Speleoklub Trnava a Oblastná skupina Dolné Orešany. Okrem nášho klubu mali na zraze zastúpenie aj bratislavskí jaskyniari. kaNEC a Karol boli aj na II. Jaskyniarskom víkende, ale len nepracovne. Prvý deň sme pracovali v jaskyni Husí stok. Napriek snahe sme práce ukončili predčasne pre veľmi stiesnený priestor v ktorom sa pracovalo. Potom nás zastihla silná búrka, ktorú sme prečkali v prístrešku pod jaskyňou pri vyvieračke Husieho stoku. Tam nás po búrke zastihol Sašo s ďalšími jaskyniarmi, ktorí sa vracali z prác na Veterlíne. Pár metrom od prístrešku sme vyťahovali zapadnuté auto, ktoré sa snažilo otočiť tak nešikovne, že nám pri tom ostal stáť rozum. Pohlavie vodiča nemusím ani prezradiť. Po príchode na lúku sme sa postupne zoznamovali a čakala nás aj výborná zabíjačková kapustnica. Spali sme pod veľkou natiahnutou plachtou. Druhý deň sme boli na exkurzii Trstínskej vodnej priepasti. Do vnútra sme sa však neodvážili, nakoľko nezlaňujeme. V budúcnosti sa tam však zavítame. S akciou sme boli nadmieru spokojní a dozvedeli sme sa mnoho nových užitočných informácií. Mrzí nás len slabá účasť členov nášho klubu. Na jeseň máme v pláne vypomôcť na niektorej z rozpracovaných lokalít.

11/07/2009
- Cyklotúra za účasti kaNCA a Karola po trase Trnava – Zvončín – Suchá nad Parnou – Horné Orešany – Lošonec – Smolenická Nová Ves – Smolenice – Trstín – Bíňovce – Boleráz – Klčovany – Šelpice – Trnava v dĺžke cca 65 km.

03/07/2009
- 11. banský prieskum uskutočnili Baška a kaNEC nad Pernekom v Malých Karpatoch. Cieľom bolo zistiť prístupnosť štôlní do ktorých by sa uskutočnil ďalší prieskum už v patričnej výbave. Prvej skupine banských diel sme sa venovali dlhšie. Tu sme našli prvú prístupnú štôlňu. Po pár metroch mala veľký zával, ktorý sa výrazne prejavil aj na povrchu. Druhá skupina banských diel je početnejšia a rozsiahlejšia. Hneď nad prvou haldou sme našli nezavalenú štôlňu. Stretli sme pri nej dvoch amatérskych geológov zo skupinky Čechov, s ktorými sme si vymenili poznatky. Vnútri som sa dostal do vzdialenosti len cca 20 m, ďalej sa už bez gumákov nedalo ísť. Pri tejto štôlni sme našli koncentráciu novovekých črepov, z ktorých sme pozbierali reprezentatívne okraje nádob v počte 9 kusov. Zatiaľ ide o náš najbohatší nález v oblasti archeológie. Ďalšie banské objekty sme po tom, čo sme zistili, že sú prístupné nepreverovali a aj pre pre krátkosť času sme sa rozhodli vrátiť do Perneka. Cestou späť sme priamo nad obcou na kopci našli kameň s nápisom H.B 420. Číslo by mohlo vyjadrovať nadmorskú výšku. S kameňom takéhoto tvaru označujúceho výšku sme sa však ešte nestretli. Prieskum začal o 8.30 a skončil o 15.00. Počas dňa bolo zväčša zamračené a tak aj teplota bola prijateľná. Do tejto oblasti určite podnikneme ďalšie akcie.

27/06/2009
- Baška, kaNEC, Karol a Kuny sa zúčastnili na pochode organizovanom Dobrovoľným hasičským zborom pri SE-EBO Jaslovské Bohunice zo železničnej zastávky Buková cez Mihalinovú na chatu Katarínka. Na Rakovej Baška a kaNEC spravili obhliadku jednych skál a jedného kopca s negatívnym výsledkom. Tesne pred chatou Katarínka kaNEC a Baška zmokli, keďže boli leniví a nevybrali si pršiplášte. Na chate sme sa dali trochu dokopy a jeden ochotný hasič-záchranár nás odviezol do Dechtíc. Odtiaľ sme šli autobusom na Dobrú Vodu. Karol a Kuny keďže boli suchí prespali na Oku a zvyšok na Hradišti pod Vrátnom. Karolovi sa podarilo spraviť drevený, toľko potrebný stôl. Na druhý deň Baška a kaNEC chceli prísť na Oko avšak opäť zmokli, tentoraz úplne. Na Oku sa ani nezastavili a tým akcia skončila. kaNCA ešte otlačili nové vibramy a tak akcia pre polovicu účastníkov nedopadla dobre.

25/04/2009
- Takmer po roku sme opäť šli do Jánošikých dier. Akcie sa zúčastnili Tomcat, Kubo, Kovino, Koplot a Veronika.

13-14/04/2009
- Prvé tohtoročné varenie gulášu (tentoraz diviačieho) na Skalnom Oku za účasti kaNCA, Bašky, Karola s priateľkou Lenkou a Mirca s priateľkou Peťou. Nechýbala ani Karolova výroba chleba a množstvo ďalších dobrôt. Počas prvého dňa sme vykonali niekoľko drobných prác na tábore. Okrem toho sa len výdatne jedlo, pilo a oddychovalo. Teplota počas oboch dní presiahla 22 °C. Akcia dopadla nad očakávania výborne a škoda, že sa jej nemohli zúčastniť ďalší členovia.

04/04/2009
- Baška a kaNEC sa zúčastnili akcie Oslobodenie Bratislavy – boje na Jurajovom dvore 1945. Viac sa dozviete v pripravovanej reportáži.

29/03/2009
- Baška, kaNEC a Karol s priateľkou opekali na Skalnom Oku. Počas dňa skontrolovali aj viacero archeologických lokalít v okolí Dobrej Vody v Malých Karpatoch s negatívnym výsledkom.

15/03/2009
- V čase od 08.30 do 15.00 Baška, kaNEC, Karol a Kuny uskutočnili prieskum na vrchoch Kamzík a Klepáč nad Bratislavou. Na Kamzíku sa nachádzal miestami ešte sneh. Dostali sa do viacerých bunkrov z prvej svetovej vojny. Niektoré bunkre boli zavelené, zatopené alebo zamrežované. Počas dňa bolo chladno, pršalo a mrholilo, ale všetci boli s výsledkom akcie spokojní.

18/02/2009
- Už máme 10 000 denne unikátnych návštevníkov za obdobie 5 mesiacov

03/02/2009
- Dokumentácia pozorovacieho a strážneho objektu nazývaného Einmannbunker (oficiálne Luftschutz – Splitterschutzzelle) blízko Pezinka. Ide pravdepodobne iba o druhý známy objekt na Slovensku.

01/02/2009
- Na 10. banskom prieskume sa zúčastnila Baška, kaNEC, Karol, Kuny a nečlenovia Martin a Tomáš (šofér). Baška sa pridala v Modre-Kráľovej. Prehliadka bola zameraná na štôlňu pri Modre. kaNEC v nej našiel 1 Kčs 1968. Potom sme sa presunuli na Pezinskú Babu kde nás už čakal Kuny. Odtiaľ sme išli na prieskum ďalších baní blízko Perneka, kde prebiehala ťažba zlata a striebra. Našli sme jednu štôlňu bolo v nej však veľa vody a gumáky nám nestačili. Počas hodiny sme odhrabaním kameňov a naplavenín z ústia znížili hladinu vody o vyše 10 cm, ale nestačilo to. Kuny sa vrátil z Baby do Perneka, Bašku sme vyložili v Pezinku a zvyšok sa vrátil do Trnavy. Tri krát sme tlačili auto (nielen naše), raz sme vyleteli z cesty, o pády nebola tiež núdza, ale prežili sme to v zdraví. Všetkým sa akcia páčila a množstvo snehu s mrázom len doplnilo náš zážitok.

17/01/2009
- Prieskum zameraný na opevnenia z druhej svetovej vojny v oblasti Pezinka v zostave kaNEC, Karol a Baška prebehol v čase 10.30 – 16.30 v teplotách pod O°C. Podarilo sa nájsť pozostatky dvoch drevozemných bunkrov a zákopy. kaNEC sa preplazil do chodby bane nájdenej 12.09.08. V bani bola počas vojny vojenská nemocnica, našli sme v nej však iba kladivo. Okrem všadeprítomného smetiska nám pobyt v bani urýchlil aj nepríjemný sírnatý zápach.

27/12/2008
- kaNEC, Karol a Tomcat na krátkom prieskume v okolí Hradišťa pod Vrátnom našli na zalesnenom kopci hraničný kameň s iniciálkami G.P.J..

24/11/2008
- Varenie gulášu na Skalnom Oku a krátky archeologický prieskum v čase od 08.00 do 15.00. Napriek sneženiu a teplote mierne nad 0 °C za prispenia najmä Bašky sa nám guláš podarilo uvariť. Od začiatku sa akcie zúčastnil aj kaNEC a Karol. Na obed sa pripojila Mary a po ukončení sa prišiel nahlásiť zmeškaný Mirco aj s kamarátom. kaNEC a Baška sa vybrali do Hradišťa pod Vrátnom a zvyšok na Dobrovodský hrad a domov.

17/11/2008
- V zostave kaNEC, Karol a Baška sme vykonali kratší prieskum v čase od 9.15 do 13.30 medzi Trstínom a Bukovou. Zdokumentovali sme protitankové zátarasy na dvoch lesných cestách a našli vykopané postavenia z druhej svetovej vojny na vrchole jedného kopca.

06/11/2008
- kaNEC a Karol s kamarátkou Luciou boli autom zdokumentovať štyri cestné uzávery (protitankové zátarasy) z druhej svetovej vojny v oblasti Brezovských Karpát. Taktiež sme skontrolovali Skalné Oko a žiaľ bolo opäť vykradnuté detektoristami, ktorí sa týmto dopúšťajú trestného činu § 249 Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrneho dedičstva a spôsobujú nenapraviteľné škody našej histórii. Z nelegálnych výkopov sme zachránili jeden železný predmet. Keďže vykrádanie archeologických lokalít, ktoré nám prirástli k srdcu, nadobúda katastrofálne rozmery rozhodli sme sa tento problém ešte ráznejšie riešiť.

10-12/10/2008
- Táborenie na Skalnom Oku a Katarínke. Napriek slabej účasti (kaNEC, Karol a Kuny) sme sa venovali viacerým činnostiam. Okrem varenia v peci a na ohni sme pokračovali v úpravách v tábore a jeho okolí. Karol prvý krát v prírode vyskúšal fujaru :-) Kunymu sme ukázali Dobrovodský hrad. kaNEC pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohol prespať ani jednu noc.

04/10/2008
- Výpomoc na Orešanskej sonde.

28/09/2008
- kaNEC a Karol na 9. banskom prieskume v Malých Karpatoch prešli celkovo vyše 30 km od 09.00 do 20.00. Darilo sa im však iba v prvej časti prieskumu. Našli dva protitankové zátarasy, pozreli Posvätnú skalu a jednu štôlňu pri Modre. Avšak z viacerých nepreskúmaných vytipovaných banských diel našli iba jednu pingu. Na nej našiel kaNEC na povrchu železný klin bližšieho neurčenia pravdepodobne súvisiaci s baníctvom.

12/09/2008
- kaNEC a Bašou na 8. banskom prieskume v Malých Karpatoch pokračovali v podrobnom prieskume banských oblastí. Našli 4 štôlne ktoré slúžili pravdepodobne na ťažbu pyritu. Dve mali čiastočne zasypané ústie, ale aj napriek tomu sú prístupné. Tri štôlne sú krátke s dĺžkou do 25 m. Štvrtá je dlhšia a má dve chodby do ktorých sa dá dostať iba plazením. Okrem toho sme našli aj jeden hraničný kameň a obzreli sme jednu archeologickú lokalitu.

28/08/2008
- Na 7. banskom prieskume v Malých Karpatoch kaNEC s Baškou prezreli oblasť Starého mesta pri Slnečnom údolí. Ako sa predpokladalo všetky štôlne a šachty majú zavalené ústia a nenašiel sa ani žiadny archeologický materiál. Mimo tejto oblasti našli osamotenú štôlňu. Úzky profil štôlne, veľkosť haldy, blízky zlatonosný potok a zlato v kremeni svedčia o tom, že sa tu krátkodobo a pravdepodobne nevýnosne ťažilo zlato. Jediný nájdený črep v okolí ťažbu zaradil do 19. stor. Celkovo počas prieskumu prešli vyše 20 km.

12-14/08/2008
- Karol, kaNEC a Baška si v týchto dňoch spravili voľno a čas trávili v Malých Karpatoch. Karol fotil „padajúceho hviezdy“ na Plaveckom hrade kde aj prespal. Potom sa vybral na Skalné Oko kde nás čakal. Vyrobil dve pece a pokusne tavil sklo. Taktiež sme na lokalite zbierali odpad. Skalné Oko vykrádaniu znovu neodolalo a akropola po najnovšom nájazde vykrádačov kultúrneho dedičstva pôsobí žalostne. Zachránili sme dva kovové artefakty a keramické črepy, ktoré pre vykrádačov nemali žiadnu hodnotu. S vykrádačmi sme sa nanešťastie minuli iba o niekoľko dní.

27/07/2008
- Uskutočnil sa 6. banský prieskum v zostave Baška, kaNEC, Karol, Mirco (vodič) a naša kamarátka Monika. O 8.00 sme vyrazili na aute z Trnavy a už pre deviatou sme boli v prvej bani nájdenej na 4. banskom prieskume. Karol sa odvážil aj zostúpiť po rebríku do jednej chodby, ktorá bola na predošlých prieskumoch zaplavená a našiel tam približne 10 m nových priestorov 1 m vysokých. Našli sme vyrytý nápis IGS 1771, ktorý predatoval túto baňu z 19. stor. do 18. stor.. Pred baňou na halde sme hodinku opekali. Potom sme sa vybrali do ďalšej lokality skúmanej na 1. prvom banskom prieskume. Do novodobej bane vystuženej železom a betónom sa odvážil zostúpiť na lane kaNEC s Karolom, avšak pre 20-30 cm výšku vody a nevhodnú obuv ďalej nepokračovali. Posledná lokalita bola výsledkom zbierania Baškiných informácií z vlastných zdrojov. Išlo o starú banskú štôlňu v dobrom stave s dĺžkou okolo 150 m. Z hlavnej chodby smerovali iba krátke slepé odbočky. V bani sa ešte nachádzajú drevené výstuže a dva priestory má vybetónované čo svedčí o nie až tak dávnej ťažbe. Zaujala nás tiež výzdoba kvapľov z oxidov pravdepodobne železa. V čase silných dažďov a snehu býva pravdepodobne pod vodou keďže je pokrytá vrstvou hnedého bahna. Blízko tejto štôlne sme našli baňu so zavaleným ústím a kúsok od nej doteraz najväčšie prepadlisko, aké sme našli v Malých Karpatoch.

07/07/2008
- plánujeme akciu: Diaľková turistika 2008 - Naprieč stredným Slovenskom. Viac info cez mail.

26/06/2008
- kaNEC, Karol a Baška zachránili ďalšie archeologické artefakty na Skalnom Oku a v jeho blízkosti pred nelegálnymi hľadačmi.

14-15/06/2008
- kaNEC, Karol a Kuny podnikli 5. banský prieskum, tentoraz neúspešný pre „nehodu“. Kunymu sme ukázali baňu ktorú sme našli na 4. banskom prieskume. Karol a Kuny zlanili Medvediu skalu a odtiaľ sme vyrazili na Piesok kde po občerstvení sme mali v úmysle sa okúpať a pokračovať na Veľkú Homoľu (709 m. n m.). Oblečený vo vode po pošmyknutí však nečakane skončil aj kaNEC, našťastie ho vytiahol Kuny. Zvyšnú časť dňa až do podvečera sme strávili pri nádrži pri ohni oddychom, jedením a kaNEC sušením. Večer sa pripojila Baška a doniesla niektoré suché veci na oblečenie, ktoré kaNEC nemal v zálohe. Výstup na Homoľu bol rýchly. Tam sme sa zložili a kochali sa večerným výhľadom z 20 m vysokej rozhľadne. Na noc sme však zložili kosti na Troch jazdcoch keďže sme očakávali silnejší vietor. V noci bol Karol s Kunym ešte porobiť nočné fotografie z rozhľadne. Zachytili tiež ohňostroj nad Pezinkom z prebiehajúcej oslavy osemstého výročia prvej písomnej zmienky. Cez noc až do rána pršalo (Aladin zlyhal). Kuny musel už zavčas ráno odísť pre nevyhovujúce spoje. Mierne nachladnutý kaNEC s ešte nevysušenými vibramami sa rozhodol prieskum ukončiť a tak s Bašou sa vybrali do Pezinka. Karol ostal a neskôr pokračoval až na Kuklu.

01/06/2008
- kaNEC, Karol a Lukáš na 4. banskom prieskume v novej vytipovanej oblasti po pokračujúcom zbieraní poznatkov o ťažbe kovov v Malých Karpatoch našli niekoľko píng, šácht a po predchádzajúcom neúspešnom prieskume aj jednu voľne prístupnú baňu. Po približne 5 metrovom plazení nás čakal doteraz náš najväčší úspech v systematickom hľadaní prístupných baní. Hlavná štôlňa sa rozvetvovala na ďalšie chodby a odbočky. V jednej vetve sa nachádza šachta, ktorá sa pravdepodobne rozširuje do ďalšej chodby. Do šachty sme sa už pre labilný tu nachádzajúci rebrík a nezistenú výšku vody neodvážili. Ešte v ten deň sme boli navštíviť štôlňu (menšiu ako predošlú), ktorú sme náhodou našli 21. 07. 2003 na diaľkovom turistickom pochode zo Smoleníc do Svätého Jura. V obidvoch baniach je v chodbách voda maximálne do výšky 20 cm a teplota približne od 5-8 °C. Celý deň bolo nepríjemne teplo nad 30 °C a tak sme sa dva krát príjemne schladili.

25/05/2008
- kaNEC na potulkách v Brezovských Karpatoch pri systematickom prieskume skalných oblastí objavil ďalšiu puklinovú jaskyňu. Prvý objav KPT za tento rok.

08/05/2008
- kaNEC a Karol na 3. banskom prieskume, tentoraz na bicykloch nad Pezinkom veľmi nepochodili. Všetky novoveké i stredoveké banské štôlne, ktoré nám boli doteraz neznáme, boli buď zavalené alebo neprístupné. Okrem toho našli v horách aj niekoľko výrazných píng (sú výsledkom povrchovej ťažby kovov). útechou tak bola iba malá prieskumná štôlňa zlatej bane nad Cajlou a dva archeologické artefakty. Naďalej pokračuje zhromažďovanie informácií o banských dielach v Malých Karpatoch a ďalší prieskum bude onedlho, tentoraz v inej banskej lokalite.

26-27/04/2008
- kaNEC, Karol, Kuny, Mary, Tomcat a Baška táborili na Skalnom Oku. Varili vínko, žihľavový špenát, piekli chleba a experimentovali s olovom. Taktiež sme skúšali rôzne techniky zakladania ohňa. Ako prvý dorazil Kuny a vyniesol do kontajnera v obci odpad z predošlej akcie. Karol sa venoval fotografovaniu a jeho najlepšie zábery zverejníme na našom webe. Prvý deň sme sa poriadne zapotili pri budovaní dvoch terás, sedenia okolo ohňa a zábradlia. Druhý deň sa niesol v znamení oddychu. Pribudli taktiež ďalšie nálezy keramiky. V noci bolo okolo 6 °C a cez deň príjemne teplo. Autobus sme nestihli (Mary a Kuny odišli na skoršie spoje) a tak popri čakaní v šenku sme si pozreli skaly za obcou, ale nič zaujímavé sme nenašli (okrem železného klinu na rozbíjanie skál).

29/03/2008
- druhý banský prieskum v Malých Karpatoch v zastúpení Kanec, Karol, Tomcat a Lukáš z Prešova dopadol úspešne. Viac sa dozviete a uvidíte v sekcii Fotky.

15-16/03/2008
- Uskutočnila sa sľubovaná brigáda na Skalnom oku. Pomohli kaNEC, Karol, Kuny a Barbora z Pezinka. Mirco a Tomcat sa pre pracovné povinnosti nemohli zúčastniť. Najviac prác sa odrobilo na „terase“. Boli vymenené a ukotvené brvná, terasa sa vyrovnala nanesenou zeminou, vyčistila od lístia, kameňov, skleného a železného odpadu. Premiestnením driev vznikol väčší využiteľný priestor. Taktiež sa vybudoval mostík na „terasu“. Pri práci sa našli aj keramické artefakty. Karol večer Kunymu ukázal blízku jaskyňu „Kondor“. Cez deň bolo pekné počasie, okolo 10-12 °C, v noci 2 °C. Navarený guláš všetkým chutil a ďalšia akcia s novými vylepšeniami na Skalnom Oku sa už chystá.

02/03/2008
- KaNEC vytýčil trasu na letný diaľkový turistický pochod. Podrobnejšia špecifikácia trasy s popisom technických, historických a prírodných pamiatok bude na našom webe zavesená v podobe dokumentu o niekoľko týždňov. Týmto chcem aj rozprúdiť s členmi a prípadnými záujemcami diskusiu o návrhu s relevantnými pripomienkami a otázkami. Hrubý náčrt trasy (obce):
Tlmače - Kozárovce - Uhliská - Vysoká - Štiavnické bane - Banská Štiavnica - Banský Studenec - Babiná - Sása - Zaježová - Detva - Podbrezová

23/02/2008
- Mac, kaNEC a jeho spolužiak Lukáš boli pozrieť zo Sokolských chát pri Bukovej v Malých Karpatách prírodnú rezerváciu Skalné okno a medzi Smolenicami a Trstínom. Strmý svah so skalami priamo zdolali a odmenou im bola malá výklenková jaskyňa. Túru ukončili v Smoleniciach. Množstvá snežienok, pučiace výhonky, kvety a teplota okolo 12 ºC dali najavo, že globálne otepľovanie sa blíži.

27/01/2008
- kaNEC a Mac uskutočnili 1. prieskum zameraný na opustené a zaniknuté banské zariadenia v Malých Karpatách medzi Pezinkom a Pernekom. Obhliadli tri lokality a našli desiatky štôlní a šácht (pravdepodobne všetky novoveké). Vytipovali jednu štôlňu v ktorej KPT plánuje uskutočniť v tomto roku akciu so širšou účasťou našich členov. V deň akcie zasiahla Slovensko silná víchrica, striedavo pršalo, bolo hmlisto a na Pezinskej Babe dokonca snežilo (na toto ročné obdobie pomaly výnimočné :) Teploty sa pohybovali v rozmedzí 2 - 6 ºC. ďalšie banské prieskumy sú v štádiu plánovania.

27-28/12/2007
- Uskutočnila sa „vianočná“ akcia v blízkosti Veterlína pri Smoleniciach. Okrem Hanky sa na nej zúčastnili všetci členovia KPT. Zdolali sme vrchy Veterlín a Čelo, ktoré patria medzi najvyššie v Malých Karpatoch. škoda len, že viditeľnosť z vrcholov bola nulová. V blízkosti jaskyne Malá skala sme pod skalným previsom opekali a varili vínko. Do jaskyne sa vybral kaNEC, Karol, Mirco a Tomcat. Najďalej, približne do polovice sa dostal kaNEC a Karol. Karol a Kuny prespali na Podplášti v stane, zvyšní členovia sa z rôznych dôvodov vrátili domov. Teplota cez deň nepresiahla - 5 ºC a sypký sneh tvoril miestami až 20 cm pokrývku. Okrem Malej skaly sme videli aj vchod do Hačovej jaskyne a priepasť ktorú po mene zatiaľ nepoznáme. Akcia celkovo dopadla výborne a už plánujeme ďalšie na január a február.

-:-:-:
- Speleologická expedícia dopadla výborne. Zúčastnil sa kaNEC a Mac. Popri zamračenej oblohe a vysokej vlhkosti nás už ani neprekvapilo takmer 10 °C na neskorý november. Popri viacerých skalných previsoch sme objavili aj dve nové jaskyne. Jedna má využiteľný priestor 5 metrov a druhá vyzerá na najväčší objav v doterajšom našom bádaní. Vo väčšine priestoru sa v nej dá pohybovať zatiaľ iba ležato. Vyzerá byť perspektívna aj z archeologického hľadiska. Ku koncu cesty na Hradište pod Vrátnom sme nechutne blúdili 2 hodiny v hustej hmle a tme, keď sme sa raz vybrali na Dobrú Vodu a raz na Brezovú . Nebyť mapy, kompasu a GPS asi sme tam doteraz.

24/11/2007
- Karol a kaNEC uskutočnia speleologický prieskum na Dobrej Vode v neprebádaných územiach v blízkosti Bachárky. O výsledkoch akcie budú informovať.

-:-:-:
- Akcia dopadla výborne. Počasie prialo. Archeologické nálezy počtom prekvapili, v súčasnosti sa konzervujú a potom poputujú do Malokarpatského múzea v Pezinku, v ktorom kaNEC pracuje. Akcie sa zúčastnil aj budúci náš člen Mirco z Trnavy.

6-7/10/2007
- Tomcat, Karol a kaNEC sa vyberú na archeologický prieskum blízkeho a aj širšieho okolia Dobrovodského hradu. V noci sa bude táboriť pravdepodobne na našom obľúbenom Skalnom Oku.

18/09/2007
- 20. septembra uskutoční klub prieskum krasových javov a opekačku v okolí Bachárky a Vrátna v blízkosti Dobrej Vody.
- predošlá akcia vyšla :)), viac možno neskôr.

11/09/2007
- Turistika Malé Karpaty; Termín: 13.-15.9. 2007; Trasa: Doľany - Kolovrátok - Vápenná - Plavecké podhradie - Buková - Raková - Dobrá voda - Výtoky; Odchod je zo SAD Trnava o 08/05. smerom na Bratislavu.

19/08/2007
- Do konca septembra by sme ešte chceli dať menšiu akciu na 2-3 dni.

12/08/2007
- Túra DT07 bola super. Prešli sme z Banskej Bystrice až do Kraľovian (Tomcat, kaNEC, Mac, Kuny, Mary, Viktor). Potom vlakom a busom do Korytnice. Hrebeňovka Nízkych Tatier bola super (Tomcat, Kuny, Brzo). Všetky fotky spracujeme a onedlho budú niektoré aj tu na webe.

23/07/2007
- O pár dní tu máme našu veľkú akciu DT07. Predpovedaná účasť: 7 ľudí.
- Kuny dostal super nápad, hneď na túto akciu (bez prestávky!) spraviť akciu prechod hrebeňa Nízkych Tatier s ďalšou skupinou. V úvode stránky je od neho dokumentácia. Ďalšie info dostanete práve tu, v infoliste.

22/07/2007
- Mac a kaNEC sa zúčastnia na jaskyniarskej akcii na Jágerka organizovanej Speloeklubom Trnava. Kde boli tentoraz zavítať Vás budeme informovať.
- Fotky už sú v sekcii Fotky

01/07/2007
- Akcia sa podarila, aj nám v noci pršalo :). Všetko dopadlo na výbornú. Možno ešte dáme niečo podobné do akcie DT 07, ktorá sa uskutoční 1.8.07.

18/06/2007
- Na sobotu 23.6. chystáme akciu pri Dobrej Vode. Bude to ľahšia túra na dva dni. Vyskúšame si zručnosti a techniku, niečo dobré si uvaríme. Vstup voľný pre každého.

11/06/2007
- Sme radi, že sa na našu pripravovanú diaľkovú túru z Banskej Bystrice do Kraľovian ozvalo viacero ľudí :). Preto sa budeme snažiť čo najlepšie a najrýchlejšie poskytnúť Vám "info z prvej ruky". Pripravovaný termín je okolo 1.8.07. Zmena bude iba kvôli počasiu alebo z vážnych dôvodov nadpolovičnej väčšiny členov.
- Dovtedy uskutočníme niekoľko menších akcií, kde si vyskúšame nové zručnosti. Bude to v Malých Karpatoch, alebo v okolí Považského Inovca. Ďalšie informácie budem zverejňovať práve tu. Keď sa chcete zúčastniť, alebo niečo navrhnúť, mailujte mi.
- Po lete sa chystáme urobiť nejaké menšie zmeny na webe. Keď máte rôzne nápady, myšlienky, tiež mi mailujte :).
- Chceme si dať vyrobiť nejaký propagačný materiál (tričká s potlačou, nálepky s našim logom, perá, a podobne).

16/02/2007
- Už máme 1000 denne unikátnych návštevníkov za obdobie 5 mesiacov

01/09/2006
- Vznik prvých stránok KPT na predošlej doméneo. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon