Diaľková turistika DT07. (krycí názov:"SURVIVAL". Kto bol, ten vie :)

Po dohode sme uprednostnili stredné Slovensko, Veľkú Fatru, kde je nádherné prostredie. Išli sme z Banskej Bystrice do Kraľovian. Bola to naša najdlhšia, s najvyššie položeným vrcholom a možno aj najnebezpečnejšia túra, čo sme zaťiaľ spolu ako členovia KTP mali. Úcasť: Mary, kaNEC, Mac, Kuny, Tomcat, Viktor.

Veľká Fatra:
- fotky, 3D fotky
- trasa (.doc)
- mapa (Google), mapa (VKÚ)

Hneď na to sme uskutočnili hrebeňovku Nízkych Tatier z Korytnice do Čertovice. Účasť: Tomcat, Kuny, Brzo.

Nízke Tatry:
- fotky
- trasa (.doc)

 

 

hore akcie
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon