Turistické mapy pre Android

23. december 2011

Klasické papierové mapy VKÚ podávajú najlepšie informácie o charaktere terénu, topografii a turisticky významných miestach. Okrem toho sú ozajstným umeleckým dielom. Dnes má už mnoho telefónov vstavané GPS, no turistické mapy nejako zaostávajú. Tento článok prináša návod, ako spojiť papierové mapy s operačným systémom Android.

turisticke-mapy-pre-android-1

Začneme tým, že papierovú mapu naskenujeme. Použijeme nejaký komprimovaný formát napr. JPG alebo PNG.

turisticke-mapy-pre-android-2

Do programu OziExplorer načítame obrázok naskenovanej mapy, ktorú chceme kalibrovať.

turisticke-mapy-pre-android-3

Klikneme na priesečník rovnobežky a poludníka. Presne tak odčítame súradnice a zapíšeme ich do príslušného políčka. Takéto kliknutia musia byť minimálne 2. Musia byť umiestnené pokiaľ možno čo najďalej od seba. Najlepšie do ľavého horného a pravého dolného rohu obrázka mapy.

Pre iný rozostup rovnobežiek ich musíme pred dosadením prepočítať na formát DD MM.MM. Pomôcka ne prepočet.

Uložíme kalibrovanú mapu. Najlepšie do toho istého priečinku, kde je naskenovaná mapa a pod rovnakým názvom ako mapa. Vytvorí sa nový súbor MAP, v ktorom sú informácie o rozložení poludníkov a rovnobežiek. Kalibračný súbor MAP sa vzťahuje k danému obrázku mapy.

turisticke-mapy-pre-android-4

Znovu v programe OziExplorer otvoríme súbor MAP. Automaticky sa načíta aj obrázok naskenovanej mapy. Ak sa myšou pohybujeme po mape, v hornom paneli sa zobrazujú zemepisné súradnice. Ukážeme na niektorý priesečník poludníku a rovnobežky a skontrolujeme či program správne ukazuje súradnice na naskenovanej mape. Ak nie, niekde sme zadali súradnice a musíme kalibrovať odznova.

Android

OziExplorer pre stolný počítač aj pre Android sú iba trial verzie. Alternatívou je použiť inú free aplikáciu. Najlepší free program pre Android, ktorý podporuje offline papierové mapy je OruxMaps.

turisticke-mapy-pre-android-qr

Program OruxMaps si stiahneme do telefónu z Android Marketu, alebo zoskenovaním QR kódu. OruxMaps má interný formát pre kalibrovaná papierové mapy. Dajú sa však ľahko prekonvertovať programom OruxMapsDesktop z máp pre OziExplorer.

turisticke-mapy-pre-android-5

Program stiahneme do počítača, rozbalíme a spustíme. Prepneme na záložku Batch coverter. Označíme priečinok, kde máme kalibrované mapy pre OziExplorer. Ďalej označíme iný priečinok, kam sa budú ukladať prekonvertované mapy. Takto hromadne prekonvertujeme všetky mapy, ktoré sa v priečinku nachádzajú. Po konvertovaní program vytvorí samostatné podpriečinky s názvom mapy. V každom podpriečinku sa nachádzajú dva súbory: XML a DB. To sú interné kalibrované mapy pre OruxMaps.

turisticke-mapy-pre-android-6

Súbory nakopírujeme na SD kartu. Buď priamo cez čítačku, alebo alebo cez kábel. Pri použití kábla pripojíme Android ako diskovú jednotku. Podpriečinky s mapami nakopírujeme do /_SDkarta_/oruxmaps/mapfiles/

turisticke-mapy-pre-android-7

Po spustení programu OruxMaps zvolíme možnosť Offline mapy. Teraz sa naša poloha z GPS bude premietať na obrázok naskenovanej papierovej mapy. Predinštalovanú mapu celého sveta som vymazal, pretože som mal veľký skok pri zoomovaní.

Free maps

Ak chceme offline mapu aj pre územie, ktorého papierovú mapu nemáme, môžeme použiť obrázky z niektorej free mapy. Tie však neobsahujú toľko podrobností, ako klasické ručne kreslené papierové mapy.

turisticke-mapy-pre-android-8

Budeme Potrebovať program MOBAC - MobileAtlasCreator.
Po nainštalovaní postupujeme podľa nasledujúcich krokov:

-Map source – vyberieme mapový podklad
-Atlas Content – New - OruxMaps
-V mape myšou ohraničíme územie, z ktorého bude vytvorená mapa
-Zoom level – vyberieme priblíženie mapy (dá sa spraviť viac hladín)
-Atlac Content - Add selection (Vybrané územie sa pridá do zoznamu)
-Create atlas (Mapa sa stiahne a uloží vo formáte pre OruxMaps)
-Open Atlas Folder – tu sú kalibrované mapy vo formáte XML a DB, priečinok skopírujeme na SD kartu.

Matej Pašák - Mac 


hore clanky-kpt
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon