Štiavnické vrchy - Poľana - Veporské vrchy

4.-10. august 2008

1
2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12
13
14
15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31
32
33
hore akcie
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon