Výkopové práce v jaskyni nad Smolenicami - Malé Karpaty

13. november 2010

V súčinnosti so Speleoklubom Trnava sa uskutočnila v poradí siedma jaskyniarska akcia, na ktorej sa zúčastnil niektorý z členov nášho klubu. Za nás som bol iba ja, ale podarilo sa mi zohnať aj troch záujemcov o jaskynné podzemie – Karola Pukančíka a Maroša Ondrejku s Ľubošom Zajacom z Katedry environmentálnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK. Zo strany jaskyniarov sa zúčastnil Alexander Lačný a Martin Kočkovský. Cieľom tejto akcie boli výkopové práce v jaskyni nad Smolenicami, v ktorej som vypomáhal aj 07. 08. 2010 počas jaskyniarskeho zrazu. Vyrazili sme z parkoviska na Jahodníku Hondou CR-V jaskyniarov a bez problémov sme sa o desiatej dostali až na miesto, kde sme vystúpili. Pri vybaľovaní sa nám naskytol pekný pohľad na inverziou pokrytý Lošonec aj s okolím. Potom sme sa peši strmým svahom vydali k jaskyni, ktorá je jedna z najvyššie položených v pohorí. S výbavou po rozmočenom teréne to bolo dosť namáhavé.

Po príchode pred jaskyňu sme si vybehli nafotiť výhľady z vrcholu kopca. Našou úlohou bolo pomocou lanovky vynášať vedrá s nakopanou suťou. Bolo nás dosť aby sme sa pri práci pohodlne striedali. Krátko po začiatku prác k nám zavítal človek, ktorý sa nepredstavil (ak bol napr. z Lesnej alebo Poľovnej stráže je to jeho zákonnou povinnosťou), bol k nám drzý a spochybňoval, že sme jaskyniari. Na práce však máme všetky povolenia a tak rýchlo odkráčal preč. Neskôr pred vchod jaskyne zablúdili turisti, ktorí keď nás zbadali vychádzať v kombinézach a prilbách nahodili zaujímavé pohľady. Prácu nám komplikovalo najmä kazenie a zasekávanie vedier v úzkych priestoroch. Ku koncu sme pracovali už iba s jedným použiteľným vedrom. Klesajúca časť chodby jaskyne je taká úzka, že je problém sa s priemernou postavou a s prilbou na hlave cez ňu prepchať. S prácou sme skončili pred piatou. Cesta späť k autu bola ešte horšia ako výstup a odniesli sme si aj niekoľko zle vyzerajúcich pádov. Počas celého dňa bolo chladno a fúkalo, no napriek tomu sme mali z pracovnej akcie veľmi dobrý dojem a napriek všetkým problémom sme urobil kus práce. Tento rok to bola posledná pracovná akcia v tejto jaskyni a na zimu sa práce presúvajú do inej, prístupnejšej jaskyne.
Komentár: kaNEC

1
2
3
4
havranicka jaskyna
6
7
8
9

hore akcie
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon