Archeologický prieskum a opekačka pri Dobrej Vode

6.-7. október 2007

Akciu absolvovali kaNEC, Tomcat, Mac a prvýkrát sa zúčastnil Mirco. Toho sme zasvätili do tajov aktivít nášho klubu a keďže bol spokojný, stal sa ďalším naším členom. Išlo o prvý archeologický prieskum uskutočnený členmi nášho klubu v oblasti ktorej sa dlhodobo systematicky venujeme. Celkovo sme počas dvoch dní prehľadávali niekoľko archeologických lokalít. Podrobnejšie ich nebudeme špecifikovať (a ani nálezy) na našich stránkach keďže by to mohlo viesť k vykrádanie týchto lokalít nelegálnymi hľadačmi, ktorí nejavia záujem o dejiny našej nádhernej vlasti a zameriavajú sa len na speňaženie nájdených artefaktov. Vytipovaniu nálezísk predchádzalo viacero topografických prieskumov, povrchových zberov, štúdium histórie a máp danej oblasti. Všetky nálezy budú odovzdané do Malokarpatského múzea v Pezinku a taktiež budú odborne publikované v archeologickej literatúre. 100 % sa nám potvrdilo, že vytipované lokality boli v minulosti osídlené alebo aspoň využívané. Počet nálezov prevýšil naše očakávania. Počasie počas celej akcie bolo priaznivé. Bivakovali sme na Skalnom oku (prvý krát). Mirco dorazil z Trnavy pre pracovné povinnosti na Skalné oko až podvečer prvý deň akcie za výdatnej telefonickej navigácie. Opekali sme naše obľúbené pochúťky a k večeri nechýbalo dobré vínko o ktoré sa postaral Mirco. V tejto záležitosti sa dá na neho absolútne spoľahnúť. V noci však takmer prišiel k úrazu keď sa išiel vyvenčiť a pokladal som ho za cudzieho :-). Na druhý deň ráno nás musel Tomcat pre neodkladné záležitosti opustiť a tak sme v prieskume pokračovali bez neho. Mac urobil niekoľko fotiek so svetelnými efektmi, zábery fauny, flóry a 3D Skalného oka. Akcia dopadla výborne a odhalili sme aj kúsok histórie. Potvrdilo sa, že akákoľvek naša opekačka spojená s hocijakou aktivitou ktorej sa venujeme dopadne úspešne.
Komentár : kaNEC

3d fotka
3d fotky
3
4
5
6
7
tomcat
mirco v nálade
10
11
KPT Zona
hore akcie
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon