Strážovské vrchy, Malá Fatra (Bojnice - Žilina)

27. júl-1. august 2005

1
2
3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33

hore akcie
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon