Prameň pod Medveďou skalou

1. september 2018

V okolí Modry, Zochovej chaty, Troch kopcov a Medvedej skaly sme za posledné roky odpracovali mnoho brigád. Pri prácach v teréne sme v blízkosti Medvedej skaly objavili priesak, kadiaľ voda vyviera na povrch. Prietok vody bol stabilný aj v najväčšom suchu, ale terén nebol nijak upravený a tak sa voda naberala len ťažko. Keďže je táto oblasť často navštevovaná turistami, rozhodli sme sa upraviť prameň tak, aby z neho malo úžitok čo najviac ľudí.

Prameň vyviera vo svahu a vyúsťuje do koryta potoka. Práce boli realizované vo viacerých etapách. Najprv sme museli vybrať z koryta všetky kamene aby bolo možné vyhrabať bahno a kal. Najväčšie balvany vážili bezmála aj 100kg. Potom sme z kameňov vytvorili základy a vymurovali malú hrádzu s rúrou na odtok vody. Neskôr sme vybudovali betónovú obrubu aby sa do prameňa nesypala hlina a listy. Zvyšné kamene boli použité na obloženie a spevnenie svahu. Nakoniec sme spravili ešte cestičku cez potok a namaľovali značky na stromy.

Najjednoduchšie sa k prameňu dostanete od rázcestníku Medvedia skala po modrej značke smerom na Tri kopce. Po prechode cez lávku treba odbočiť vľavo a pokračovať po lesnej ceste nahor smerom na sever. Cesta je značená symbolom prameňa.

Z opačného smeru sa dá k prameňu dostať od rázcestníku Tri kopce po modrej značke. Pred vyhliadkou na skalách treba odbočiť vpravo dolu do doliny. Odtiaľ je pokračovanie cesty značené symbolom prameňa.

GPS súradnice prameňa: N48.37519° E17.29901°
Mac Matej Pašákhore clanky-kpt
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon