Opevnenia v Malých Karpatoch z 2. svetovej vojny

8. október 2008


Táto stránka sa za 2 sekundy automaticky presmeruje na aktualizovaný článok o opevneniach v Malých Karpatoch z druhej svetovej vojny.























hore clanky-kpt
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon