Nové neznačené turistické trasy v Malých Karpatoch vytvorené pomocou GPS

2. júl 2010

Vybrali sme atraktívne miesta, cez ktoré zatiaľ nevedie značená turistická trasa. Podľa mapy sme si pripravili orientačný plán a GPS súradnice bodov ktoré sme chceli navštíviť. Cestu sme volili podľa vrstevníc a miestnych terénnych podmienok. Počas celej cesty sme vyberali najvhodnejšiu trasu podľa vrstevníc v mape a miestnych podmienok tak, aby bolo stúpanie čo najplynulejšie. Trasu si môžete stiahnuť v digitálnej podobe a uložiť do GPS prístroja.

Súbory na stiahnutie: Trasa A a B, .plt, .wpt, .klm (.zip, 0.12 MB)

Trasa A: náročná turistická trasa

Popis: náročná celodenná hrebeňovka s veľkým prevýšením. Trasa nie je značená a prechádza cez vrcholy hrebeňa Malých Karpát, kde sa nám naskytnú pekné výhľady do okolia. Cestou narazíme na zaujímavé krasové javy. Poloha: Horné Orešany, Smolenice.

trasa-a

Trasu začneme na autobusovej zástavke Majdanske. Nachádza sa tu aj parkovisko pre osobné automobily (48°28'15"N, 17°23'30"E). Po zelenej turistickej značke (5180) sa vydáme smerom na Olšovský mlyn. Za Olšovským mlynom sa asfaltová cesta rozdeľuje (48°28'10"N, 17°22'45"E). Tu odbočíme vpravo, odpojíme sa od značkovanej trasy a pokračujeme po asfaltovej neznačenej ceste. V polovici cesty na horáreň Nové domy sa nachádza prameň (48°27'44"N, 17°21'17"E). Pri horárni Nové domy (48°27'56"N, 17°19'49"E) asfaltová cesta končí. Nasledujeme lesnú cestu hore prúdom potoka. Lesná cesta vedie až na vrchol kopca Starý plášť (48°28'50"N, 17°19'46"E ). Severne od vrcholu Starý plášť si na náhornej plošine môžeme prezrieť niekoľko veľkých závrtov. Pokračujeme po hrebeni na sever. Orientáciu nám uľahčia vrcholové stĺpiky. Prídeme až na vrchol kopca Polámané (48°29'44"N, 17°20'10"E) odkiaľ je už vidno skalné bralá na Čiernej skale (48°29'56"N, 17°20'31"E). Z vrcholu Polámané zídeme do sedla ( 48°29'51"N, 17°20'14"E) medzi Polámaným a Čiernou skalou. Tu odbočíme na žltú turistickú trasu (8109), ktorá vedie až na vrchol Čiernej skaly (662 m n.m.). Pozoruhodné je skalné oko na vrchole. Z vrcholu sú pekné výhľady na severovýchodnú stranu. Za dobrej viditeľnosti môžeme vidieť nielen elektráreň Jaslovské Bohunice, ale aj Vysielač na vrchole Zobor pri Nitre. Z Čiernej skaly naberieme smer severovýchod po ľavej strane skalného hrebeňa dolu kopcom po vyšliapanom lesnom chodníku. Po chvíli sa napojíme na lesnú cestu a po nej pokračujeme až na rázcestie ciest ( 48°30'26"N, 17°21'14"E). Z rázcestia pokračujeme hore kopcom na sever po vyšliapanom chodníku až k jaskyni Malá skala (48°30'36"N, 17°21'24"E). Ide o 140m dlhú a 27m hlbokú koróznu jaskyňu. Verejnosti však nie je prístupná. Od jaskyne pokračujeme vyšliapaným chodníkom po južnej strane hrebeňa až na vrchol kopca Veterlín (48°30'50"N, 17°21'50"E). Veterlín (723 m n.m.) je skalnatý vrchol rovnobežný s vrcholom Záruby, ktorý sa tiahne od západu na východ. Na severozápadnom svahu sú krasové javy ako napríklad Peterská priepasť, jaskyniarska studnička a jaskynná dutina s plastikou Panny Márie z roku 1902. Z vrcholu naberieme smer na východ po hrebeni až na vrchol Čelo (48°31'02"N, 17°23'25"E). Čelo (716 m n. m.) je mohutný zalesnený vrch, ktorý je dobrým orientačným bodom aj pri pohľade zo vzdialenejších miest. Z vrcholu odbočíme do sedla Záruby (48°31'12"N, 17°23'53"E). Tu sa napojíme na zelenú turistickú značku (5108). Cez Čertov žľab prejdeme na rázcestie nad Vlčiarňou (48°30'47"N, 17°24'04"E), z rázcestia pokračuje modrá turistická značka (2421). V doline Hlboča sa nachádza občasný 9m vysoký vodopád (48°30'39"N, 17°24'40"E), jediný v Malých Karpatoch. Napája ho voda z roztopeného snehu. V lete úplne vysychá. Modrá značka nás privedie až do obce Smolenice, rovno pred obecný úrad, kde sa nachádza autobusová zastávka.

3d-trasa-a


Pozn.: Pre lepšie zobrazenie prepnite do režimu Earth.

Výhľad zo Starého plášťa
Výhľad zo Starého plášťa
Závrt na Starom podplášti
Závrt na Starom podplášti
Hrebeňovka na polámané
Hrebeňovka na polámané
Polámané
Polámané
Bralo Čiernej skaly
Bralo Čiernej skaly
Výhľad z Čiernej skaly
Výhľad z Čiernej skaly
Veterlín
Veterlín
Vodopád v doline Hlboča
Vodopád v doline Hlboča
 

Trasa B: nenáročná turistická trasa

Popis: ľahká poldenná túra s miernym stúpaním. Trasa v určitých úsekoch prechádza značeným turistickým chodníkom a z časti neznačenými lesnými cestami. Cestou sa nám naskytnú panoramatické výhľady na krajinu a narazíme aj na zaujímavé krasové javy. Trasa je vhodná aj na horský bicykel. Poloha: Dobrá voda a okolie.

trasa-b

Trasu začneme v obci Dobrá voda. Pred kostolom je autobusová zastávka aj parkovisko (48°36'00"N, 17°32'17"E) pre osobné automobily. Obec leží na tektonickej línii a v minulosti bola viackrát postihnutá zemetrasením. Na fare pôsobil aj najväčší básnik bernolákovskej školy Ján Hollý, ktorý tu má dnes pamätnú izbu a je pochovaný na miestnom cintoríne. Od kostola sa vyberieme uličkou okolo fontány. Pri prvej križovatke ulíc (48°36'01"N, 17°32'25"E) zahneme doľava a pokračujeme asfaltovou cestou na severozápad. Cestou vidíme po ľavej strane zrúcaninu Dobrovodského hradu postaveného pravdepodobne v 13. storočí. Hrad strážil dnes už zaniknutú cestu cez hrebeň Malých Karpát. Asfaltkou pokračujeme cez Borovú dolinku až na rázcestie Široká (48°38'14"N, 17°32'42"E). V minulosti tu bola križovatka úzko koľajovej železnice. Z rázcestia pokračujeme spevnenou lesnou cestou smerom na severovýchod až po rázcestie Komárova (48°38'31"N, 17°34'21"E). Popri ceste sa nachádzajú zvyšky bunkrov (48°38'40"N, 17°34'04"E) z II. Svetovej vojny, ako pamiatka na SNP. Z rázcestia sa napojíme na žltú turistickú trasu (8146) – Chodník Ondreja Senku. Východne od trasy sa na plošine nachádzajú jedny z najväčších závrtov (48°37'59"N, 17°34'50"E) v Malých Karpatoch, ako aj iné povrchové krasové javy. Pred prudkým klesaním narazíme na rázcestie lesných ciest (48°37'16"N, 17°34'48"E). Tu sa odpojíme od značenej trasy a pokračujeme lesnou cestou na východ až k občasnému prameňu (48°37'08"N, 17°33'42"E), známemu aj pod názvom vyvieračka pod Bachárkou. Ide o ojedinelý krasový jav. Prameň má výdatnosť až 120 l/s. Zaujímavosťou je aj to že prúd vody sa mení počas niekoľkých minút. Od prameňa sa vyberieme cestou cez lúku až ku križovatke (48°36'39"N, 17°34'00"E) so zelenou turistickou trasou (5107). Od križovatky pokračujeme juhozápadne k obci Dobrá voda. Cestou máme výhľad na masív Hrubé Skalky a Malé skalky. Je to cvičné miesto horolezcov. Zelená značená trasa nás dovedie naspäť ku kostolu v obci Dobrá voda.

3d-trasa-b


Pozn.: Pre lepšie zobrazenie prepnite do režimu Earth.

Dobrovodský hrad a Borová dolinka
Dobrovodský hrad a Borová dolinka
Vyvieračka pod Bachárkou
Vyvieračka pod Bachárkou
Hrubé skalky
Malé skalky

 

Mac 


hore clanky-kpt
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon