Hradisko Praha - Vinoř

14. marec 2017

Kúzlo raného stredoveku na okraji Prahy

Tento článok nebude ani tak o turistike, ako o zaujímavom mieste, ktoré sa oplatí navštíviť, ak ste v Prahe a máte dosť hradu, Vyšehradu, Staromáku, Václaváku či iných pamiatok a ste priaznivcom raného stredoveku. Kam sa vyberieme? Odpoveďou je hradisko Vinoř na severovýchodnom okraji Prahy. Bonusom je, že tu stále platí tarifné pásmo Prahy (P,0) a dá sa sem pohodlne dostať MHDčkou.
Cestu začneme metrom, stačí zísť na linku B, teda žltú a vystúpiť na Rajskej Zahrade. Tu prestupujeme na autobusový spoj do Satalic, žiaden strach autobusová zastávka je priamo pred vstupom do metra a autobus chodí každých 15-20 minút. Autobusom pokračujeme smer Satalice do zastávky Satalice Obora, tu stačí vystúpiť a vydať sa k obore a ďalej nás vedie žltá značka. Kto má rád prírodu, v obore si príde na svoje vďaka informačným tabuliam, ktoré sú tu rozmiestnené. Žltá značka nás vedie alejou gaštanových stromov vysadenou pri poli až k prvej križovatke, kde odbočíme zo žltej doprava a k hradisku nám ostáva necelých 5 minút chôdze.
Ako prvé uvidíme mohutné múry predhradia a neskôr sa pred nami ukáže areál opevneného hradiska v celej svojej kráse.

Teraz pár slov k samotnému hradisku. Plocha hradiska Vinoř bola osídlená už v praveku, v staršej dobe železnej, nevieme ale, či bola už v tomto období plocha opevnená. Najviac viditeľné stopy zanechal na Vinoři raný stredovek od polovice 10. storočia do prelomu 12. a 13. storočia. Datovanie potvrdzuje aj keramika nájdená na ploche hradiska. Včasnostredoveké hradisko bolo vybudované na trojuholníkovom ostrohu, ktorý je z viacerých strán chránený strmými svahmi a bažinatým terénom a z východnej strany aj potokom. Celý areál je najprístupnejší z juhu. Hradisko je členené na dve časti, hlavný areál a predhradie, pričom celková rozloha je približne 4,6 ha. Hradisko vo Vinoři bolo v 10. storočí dôležitým bodom, navyše ležiacim približne v polovici cesty medzi Prahou a Starou Boleslavou. Len pre pripomenutie v Prahe sídlil Václav a Stará Boleslav bola sídlom Boleslava. Musíme počítať s tým, že už v tomto čase vzniklo mohutné opevnenie obopínajúce celý areál hradiska a dosahujúce dĺžku 940 m. I keď opevnenie dodnes nebolo archeologicky skúmané, obraz o tom ako mohlo vyzerať nám môžu poskytnúť výskumy z iných hradísk, ktoré chránili přemyslovskú doménu, napr. Praha - Královice. Navyše tieto přemyslovské “hrady“ boli budované približne v rovnakom časovom úseku. Môžeme predpokladať, že hradba mala v čele nasucho kladenú kamennú plentu. Hradisko pravdepodobne disponovalo aj sakrálnou stavbou, kostolom, čomu nasvedčujú archeologické nálezy v podobe reliéfne zdobenej románskej dlaždice z vypálenej hliny a opukové kvádriky. Opuka nepochádza z Vinoře, bola transportovaná pravdepodobne z neďalekého Proseka. V priestore hradiska sa nachádzajú aj ľudské kosti, ktoré svedčia o pochovávaní.
V období vrcholného stredoveku bol na hradisku vybudovaný hrádok s hospodárskym dvorom. Neskôr bola plocha hradiska využívaná ako bažantnica.
Plocha hradiska je dodnes archeologicky skúmaná a monitorovaná. Prebiehajú tu klasické archeologické výskumy ale aj nedeštruktívne formy výskumu, napr. povrchové zbery a geofyzikálne prieskumy.
Hradisko Vinoř rozhodne stojí za návštevu. Zaujme predovšetkým mohutnými valmi a príjemným bonusom je, že leží v priam idylickej poľnohospodárskej krajine a cesta k nemu je zážitkom aj vďaka gaštanovej aleji, ktorú odporúčam najmä na jar a na jeseň.


Použitá literatúra:
Daněček, V.: Indicie podoby vnitřní plochy ranne středověkého hradište v Praze-Vinoři. In: Archeologie ve sředních Čechách 9. Praha 2005, s. 561-567.
Hasil, J.: Praha – Vinoř. Ranně středověké hradište. In: Archeologický atlas Čech. Praha 2015, s. 305-308.
Richterová, J.: Povrchový pruzkum ranně středověkých hradišť v Praze-Vinoři a Královicích. In: Život ve středověku. Praha 1997, s. 525-534.


Dušan Kováč

Zástavka Rajská Zahrada
Obr.1 Zástavka Rajská Zahrada.


Zastávka Satalice Obora
Obr.2 Zastávka Satalice Obora.


Cesta k obore
Obr.3 Cesta k obore.


Obora
Obr.4 Obora.


Obora žltá
Obr.5 Obora žltá.


Gaštanová aleja
Obr.6 Gaštanová aleja.


Poľná idyla
Obr.7 Poľná idyla.


Cesta k hradisku
Obr.8 Cesta k hradisku.


V pozadí predhradie
Obr.9 V pozadí predhradie.


Označenie pamiatky
Obr.10 Označenie pamiatky.


Predhradie
Obr.11 Predhradie.


Pohľad z predhradia na valy hlavného areálu
Obr.12 Pohľad z predhradia na valy hlavného areálu.


Predhradie
Obr.13 Predhradie.


Hlavný areál
Obr.14 Hlavný areál.


Hlavný areál, pohľad na val
Obr.15 Hlavný areál, pohľad na val.


Hlavný areál, pohľad na južný val
Obr.16 Hlavný areál, pohľad na južný val.Obr.17 Mapa
hore clanky-kpt
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon