Festung Dressden

6. november 2016

Drážďany sú v súčasnosti veľmi navštevovaným mestom a v poslednom čase za to môžu aj dve veci - výhodná cena za lístok od Českých dráh a obchod Primark v obchodnom centre v blízkosti drážďanskej železničnej stanice.

Keď človek príde do Drážďan po vystúpení z vlaku zistí, že do mesta prúdia zástupy návštevníkov hlavne z Čiech a Poľska. Davy nás ale nezastavia a vydávame sa smerom do centra. Behom desiatich minút prídeme k  obchodnému centru, ktoré obchádzame a za ním už stretáme len menšie skupiny turistov. Vtedy si človek uvedomí, že toto obchodné centrum je určitou hranicou, ktorá delí väčšinu návštevníkov na skupinu, ktorá prišla do Drážďan za nákupmi a druhú, ktorá prišla kvôli Drážďanom samotným.

I napriek tomu, že Drážďany boli počas druhej svetovej vojny takmer zrovnané zo zemou, majú pre tých, ktorí sú ochotní dôjsť ďalej než do Primarku, čo ponúknuť. Spomeniem len Zwinger a jeho galériu, kde i ja som obrazne povedané chrochtal blahom, a to sa za precíteného znalca umenia nepokladám, ale Cranach, Dürer, Tizian hovoria snáď za všetko. Ja by som sa chcel ale podeliť o dojmy z návštevy menej navštevovanej pamiatky, opevnenia mesta Drážďany – Festung Dressden.

Nenápadný vchod do zaujímavej výstavy venujúcej sa opevneniu Drážďan a jeho premenám v čase je umiestnený pod schodiskom, ktoré vedie z JZ strany do parku Brühlscher Garten. Vstupné je za rozumnú cenu a študentov poteší, že akceptujú kartu ISIC. K dispozícii je tu i audioguide v češtine s pútavo načítaným komentárom k jednotlivým zastávkam a so zaujímavým sluchovým podmazom (zvuky boja, hudba, kroky atď.).

A čo expozícia ponúka? V prvom rade, i keď sa to pri vstupe nezdá, silný zážitok a osvieženie po návšteve preplnenej galérie alebo múzea a v lete i príjemné miesto na schovanie sa pred horúčavou.

Z priestorov pokladne sa návštevník presúva na miesto bývalej brány, pričom padacia mreža je naznačená textíliou. Tu sme sa dozvedeli o celkových dejinách vývoja drážďanského opevnenia. Zaujmú tu predovšetkým dobové obrazy žoldnierov z obdobia neskorej renesancie, ktoré dominujúi priestoru a zároveň ukazujú, čo vtedajší vojaci nosili a ako boli vyzbrojení a vystrojení.

Ďalšie časti sú venované priestorom v blízkosti padacej mreže, kde sa zdržovali stráže. Čo v týchto priestoroch robili nám môžu naznačiť slová gavaliera a dobrodruha Jana Hýzrla z Chodů: „Tu juž jest v měste varta tu vždycky nočne od desíti soldátů souce, každého příjmou a na jeho způsob, cobyl, odkud je a kde jíti chce, septají a potom ho až v to místo doprovodí.“ Skrátka kontrolovali, kto prichádza do mesta a z mesta. Musíme si uvedomiť, že brána do mesta bola jedinou spojnicou sveta pred a za hradbami, pričom úlohou hradieb nebolo len chrániť fyzický majetok, ale i práva obyvateľov mesta. Záujme tu fakt, že stavitelia počítali s tým, že aj stráže u brán sú len ľudia, a tak sa tu stretneme s renesančným záchodom a to s originálnou doskou umiestnenou pod sklom. Tunelom sa presúvame ďalej a kazematy nám ponúkajú priestory, kde sa odlievali delá i s archeologickými nálezmi a videoprojekciou. Cesta ďalej pokračuje strieľňami bastiónu k pozostatkom kamenného mostu, ktorý viedol k bráne mesta a ocitáme sa znova na začiatku. Prístupné by mali byť i rôzne projekcie, žiaľ my sme opevnenie Drážďan zastihli po útoku spodnej vody, a tak sme ich nemali možnosť vidieť. Celkovo zaberie návšteva opevnenia približne 45 minút a nedá sa než vrelo ho odporučiť. Je zaujímavým spestrením pobytu v Drážďanoch a uprostred leta je i osviežujúca, a popravde pre milovníkov opevnení, zrúcanín a vojenskej histórie je to povinnosť.

Dušan Kováč

brána
Obr.1 Brána.


Brána - naznačenie padacej mreže.
Obr.2 Brána - naznačenie padacej mreže.


Zobrazenie žoldierov
Obr.3 Zobrazenie žoldierov.


Záchod
Obr.4 Záchod.


Kazematy
Obr.5 Kazematy.


Kazematy
Obr.6 Kazematy.


Ukážky archeologických nálezov
Obr.7 Ukážky archeologických nálezov.


Kazematy
Obr.8 Kazematy.


Strielňa
Obr.9 Strielňa.


Strielňa
Obr.10 Strielňa.


Cesta k zaniknutému mostu
Obr.11 Cesta k zaniknutému mostu.
hore clanky-kpt
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon